Opinie biegłego Sądowego

mgr inż. Ryszard Ludwików wykonuje opinie z zakresu rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych.

Wieloletnie doświadczenie gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.

mgr inż. Ryszard Ludwików jako Biegły Sądowy jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

jak również Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych Do Spraw Wypadków Drogowych.

Oferujemy usługi z zakresu:

  • analiza przestrzenno-ruchowa wypadków i kolizji drogowych
  • opis uszkodzeń pojazdów po kolizjach drogowych
  • obliczanie kosztów naprawy
  • obliczanie wartości pojazdów
  • wstępne czynności związane z likwidacją szkód na zlecenie ubezpieczycieli

Zapraszamy.